Onze algemene verkoopsvoorwaardenAlgemene plaatsingsvoorwaarden:

1. Voor aanvang van de werken dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat het te bebouwen terrein geëgaliseerd is en de ondergrond ontdaan van stenen, wortels en dergelijke.

2. Rondom de serre dient een vrije werkruimte voorzien te worden van minimum 50cm.

3. Het te bebouwen terrein dient vlot bereikbaar te zijn met een vrije doorgang van mimimum 90cm zonder treden, plotse niveauverschillen of korte haakse bochten. De afstand van de parkeergelegenheid tot aan het te bebouwen terrein bedraagt maximaal 50m.

4. De opdrachtgever dient een elektrische aansluiting (min. 16A monofase) te voorzien op maximaal 50m van het te bebouwen terrein.

5. Bij zeer natte ondergrond voorziet de opdrachtgever droge beton of stabilisé. 6. De opdrachtgever voorziet voldoende reglementaire parkeergelegenheid.

Indien aan één of meerdere van voorgaande voorwaarden niet werd voldaan behouden we het recht een meerprijs aan te rekenen van €50 per uur per man(Excl. BTW)

Algemene verkoopsvoorwaarden:

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering of plaatsing. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €50) als schadevergoeding. Bedragen groter dan €3000 mogen niet cash ontvangen worden.Graag hierbij bewijs van overschrijving.

2. Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden.

3. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

4. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.